DONATE

सरकारी रेडियोग्राफी संघको प्रथम साधारणसभा सम्पन्न

Latest News

सरकारी रेडियोग्राफी संघको अध्यक्षमा रोक्का र महासचिवमा तिमिल्सिना
रेडियोग्राफी दिवसका अवसरमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

Latest Post

First Annual Day of Go-RAN and World Radiography Day 2023, November 8
सिरहा घटना सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिरहा, स्वास्थ्य मन्त्रालय एवम गृह मन्त्रालय लाई ज्ञापनपत्र साथ ध्यानाकर्षण
World Radiography Day celebration November 8 2022
ध्यानाकर्षण तथा सूचनामा सुधार
सरकारी रेडियोग्राफी संघको अध्यक्षमा रोक्का र महासचिवमा तिमिल्सिना
रेडियोग्राफी दिवसका अवसरमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

Government Radiography Association, Nepal

Apply Now for Jobs

सरकारी रेडियोग्राफी संघको प्रथम साधारणसभा सम्पन्न