DONATE

First Annual Day of Go-RAN and World Radiography Day 2023, November 8

आफ्नो प्रथम बार्षिकोत्सव तथा विश्व रेडियोग्राफी दिवस २०२३ (Nov 8)मनाउने क्रममा Go-RAN ले विकिरण सुरक्षा ,स्वास्थ्य क्षेत्रमा यसको महत्व ,समुचित प्रयोग र यससंग सम्बन्धित जनचेतना र नागरिकलाई सुसूचित गराउने उद्धेश्य प्रेरित सानो प्रयास गरेको छ। उक्त अवसर पारी तयार पारिएको विकिरण सुरक्षा संग सम्बन्धित पोस्टर विभिन्न सरकारी अस्पतालको रेडियोलोजि बिभाग(एक्स-रे, सिटि स्क्यान)लगायत विकिरण जोखिमयुक्त क्षेत्र मा […]

World Radiography Day celebration November 8 2022

Hearty greetings to you all!

Government Radiography Association, Nepal (Go-RAN) is going to celebrate its 1st General Assembly on 27th of Jestha, 2079 (10th June, 2023) with the National gathering of Governmental radiographic health professionals & other stakeholders.

The gathering will include the prominent figures of the field of Radiography and Imaging Technology in Nepal.

ध्यानाकर्षण तथा सूचनामा सुधार

यस सरकारी रेडियोग्राफी संघ, नेपाल (Go-RAN) द्वारा धौलागिरी अस्पताल, बाग्लुङ्गमा संचालनमा आउन लागेको सिटि स्क्यान सेवा तथा सो अस्पतालद्वारा मिति २०८०/४/२५ गते प्रकाशित ” कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सुचना” का सम्बन्धमा त्रुटिपूर्ण सूचनालाई सच्याइ प्रचलित नियमानुसार रेडियोग्राफी टेक्नोलोजीष्ट ( रेडियोग्राफी अधिकृत), सातौं तह, न्युनतम शैक्षिक योग्यता रेडियोग्राफी विषयमा स्नातक तह उत्तिर्ण गरि सम्बन्धीत काउन्सिलमा दर्ता भएको […]

1st General Assembly of GoRAN

Hearty greetings to you all!

Government Radiography Association, Nepal (Go-RAN) is going to celebrate its 1st General Assembly on 27th of Jestha, 2079 (10th June, 2023) with the National gathering of Governmental radiographic health professionals & other stakeholders.

The gathering will include the prominent figures of the field of Radiography and Imaging Technology in Nepal.

Government Radiography Association, Nepal

Apply Now for Jobs

1st General Assembly of GoRAN